ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • Do lift truck operators need to wear seatbelts?

    តើ​អ្នក​បើក​រថយន្ត​ដឹក​ទំនិញ​ត្រូវ​ពាក់​ខ្សែក្រវ៉ាត់​ឬ​ទេ?

    មានទេវកថាទូទៅជុំវិញការប្រើប្រាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពក្នុងរថយន្តដឹកទំនិញ - ប្រសិនបើការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ក្នុងអំឡុងពេលវាយតម្លៃហានិភ័យ នោះពួកគេមិនចាំបាច់ប្រើនោះទេ។នេះ​មិន​មែន​ជា​ករណី​ទាំង​ស្រុង​ទេ។និយាយឱ្យសាមញ្ញ - នេះគឺជាទេវកថាដែលចាំបាច់ត្រូវបំផ្លាញ។'គ្មានខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព' គឺជាករណីលើកលែងដ៏កម្រ...
    អាន​បន្ថែម